Giv os et kald idag
59 16 15 00

Hvem er Aprovarme

AproVarme Consult ApS er en virksomhed som har arbejdet med varmeanlæg fra de første energikriser i Danmark og fulgt udviklingen med automatik, brænder, pumper, varmefordeling, lavtemperatur teknik, kondenserende teknik samt vigtigheden af fokus på årsnyttevirkningsgraden.

Fra udspring af førende europæisk leverandør, afholdelse af foredrag i hele norden, til undervisning på autorisationsuddannelsen, entreprenør virksomhed og rådgivning, danner erfaringen grundlage for løsning af opgaver inden for varmeproducerende anlæg med en helheds vurdering i højsædet.

Medarbejderne i virksomheden sætter en ære i fagligheden og forståelse for kundens mål. Uden at sikkerhed eller økonomi sætter overstyr.

”Ingen virksomhed er bedre end dem der er ansat” derfor er sparring og udvikling et vigtigt parameter for os.

Samtidig er ledelsen ikke gemt bag et stort skrivebord, men deltager i de daglige opgaver som projektering, fejlfinding og design af automatik samt anlægsmodeller.

Virksomheden er etableret primo 2008 som et anpartsselskab, efter det har været personligt eget i flere år, med Kim Filbert Dalvang som direktør og teknisk ansvarlig.


Forretningsgrundlag


Firmaets aktiviteter er primært at stille teknisk viden og kompetence til rådighed overfor installatører, virksomheder, offentlige institutioner og private. Ved beregninger, anmeldelse af gas installationer/projekter til forsyningsselskaberne, montering af automatikanlæg og gasbrændere samt programmering og opstart af disse. Indregulering af varmeanlæg ved korrekt flowfordeling.

Selskabet omfatter følgende forretningsområder:
 • Gasinstallationer
 • Gasservice < 135 KW (Gasreglement afsnit A)
 • Gasservice > 135 KW (Gasreglement afsnit B4)
 • Ventilation af varmecentral
 • Solvarme
 • Fjernvarme
 • Automatik anlæg
 • Indregulering af vandmængder i varme- og vand installationer.


installationsområdet udfører vi:

 • gasinstallations- og indreguleringsarbejde omfattet af Gasreglementets afsnit A og B-4.
 • Automatik og reguleringsventiler.

gasserviceområdet udfører vi:
 • servicearbejde og udkald omfattet af Gasreglementets afsnit A
 • servicearbejde og udkald omfattet af Gasreglementets afsnit B4
 

Organisation, opgavefordeling og bemanding


AproVarme Consult ApS er ejet af Kim Filbert Dalvang, med Stig Pedersen og Jacob Jæger Hansen som medarbejdere på fuldtid.

Kim Filbert Dalvang forestår det administrative arbejde, dimensionerings- og beregnings-opgaver, anmeldelser samt tekniske vurderinger og tilsynsfunktion.

Tilbudsgivning og leverandør-kontakt varetages af Kim Filbert Dalvang.
Kim F. Dalvang, Stig Petersen og Jacob Jæger har alle daglig kundekontakt via telefon og henvendelser, samt den tidsmæssige planlægning for opgaverne udført gennem virksomhedens database og fælles kalender.

Kim Filbert Dalvang varetager følgende opgaver:
 • Tilbudsgivning og kundeaftaler
 • Kundebetjening ved telefonopkald og øvrige henvendelser til virksomheden, herunder opkald uden for normal arbejdstid.
 • Leverandør aftaler
 • Time / sags styring og bogholderi
 • Myndighedskontakt
 • Montage, opstart, fejlfinding og eftersyn.
 • Forberedelse og udførelse af installationsarbejder

Stig Pedersen varetager følgende opgaver:
 • Kundekontakt
 • Planlægning af udførelse af servicearbejde
 • Håndtering af virksomhedens database
 • Forberedelse og udførelse af installationsarbejder
 • Kundebetjening ved telefonopkald og øvrige henvendelser til virksomheden, herunder opkald uden for normal arbejdstid.
 • Montage, opstart, fejlfinding og eftersyn.

Jacob Jæger varetager følgende opgaver:
 • Kundekontakt
 • Planlægning af udførelse af servicearbejde
 • Forberedelse og udførelse af installationsarbejder
 • Kundebetjening ved telefonopkald og øvrige henvendelser til virksomheden, herunder opkald uden for normal arbejdstid.
 • Montage, opstart, fejlfinding og eftersyn.
 Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller lignende på telefon
59 16 15 00, eller via formularen:
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Apro Varme Consult ApS | Borgergade 6 | 4360 Kirke Eskilstrup | Telefon: 59 16 15 00